ทำความรู้จักกับ ‘โลจิสติกส์ยานยนต์’ เบื้องหลังธุรกิจยานยนต์ที่ขาดไม่ได้ 

  • 1 Replies
  • 93 Views


ทำความรู้จักกับ ‘โลจิสติกส์ยานยนต์’ เบื้องหลังธุรกิจยานยนต์ที่ขาดไม่ได้ ! 
  
บริการโลจิสติกส์เพื่อธุรกิจยานยนต์ หรือเรียกย่อๆ ว่า ‘โลจิสติกส์ยานยนต์’ นับว่าเป็นบริการที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากเป็นส่วนที่ช่วยขับเคลื่อนให้กระบวนการในอุตสาหกรรมยานยนต์ทุกภาคดำเนินไปอย่างไม่ติดขัด โดยโลจิสติกส์ยานยนต์ของประเทศไทยในปัจจุบัน สามารถจำแนกออกเป็นหลายส่วน ดังนี้ 

1.การจัดส่งชิ้นส่วนไปยังต่างประเทศ 
ซึ่งมีทั้งการจัดชุดชิ้นส่วนแล้วส่งให้ผู้ซื้อในต่างประเทศนำไปประกอบเป็นร
ถยนต์สำเร็จรูปและการส่งออกในรูปชิ้นส่วนทั่วไปโดยไม่ได้จัดชุดเพื่อประกอบรถยนต์สำเร็จรูปหรือเพื่อเป็นอะไหล่ โดยส่วนใหญ่จะบรรจุชิ้นส่วนเหล่านี้ในหน่วยบรรจุขนาดเล็กที่เรียกว่า Module ก่อนที่จะบรรจุ Module ลงในตู้คอนเทนเนอร์อีกต่อหนึ่ง 

2.การส่งชิ้นส่วนเพื่อป้อนโรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศ 
ปัจจุบันโรงงานเกือบทั้งหมดได้กำหนดให้จัดส่งในระบบ Just in Time 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการ รวมถึงป้องกันปัญหาไม่ให้เงินทุนไปจมกับชิ้นส่วนคงคลังและช่วยลดภาระโรงงานประกอบรถยนต์ไม่ต้องก่อสร้างคลังชิ้นส่วนขนาดใหญ่ นอกจากนี้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านโลจิสติกส์ บริษัทรถยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนได้ประสานงานกันเพื่อให้มีการจัดส่งในรูปแบบ Milk Run โดยบริษัทรถยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนจะร่วมมือกับบริษัทโลจิสติกส์เพื่อส่งรถบรรทุกไปรับชิ้นส่วนจากหลายโรงงานในโซนต่างๆ ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนแต่ละรายละจัดส่งเอง 

3.การส่งอะไหล่ไปยังศูนย์บริการรถยนต์ในประเทศเพื่อใช้ซ่อมรถยนต์ซึ่งต้องส่งอะไหล่ไปยังศูนย์บริการเหล่านี้อย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้กระทบกับคุณภาพบริการหลังขายและภาพลักษณ์ของรถยนต์แบรนด์นั้นๆ 
จากการที่ศูนย์บริการจะต้องรออะไหล่นานและไม่สามารถซ่อมรถยนต์ได้อย่างรวดเร็ว 

4.การส่งรถยนต์ที่ประกอบเสร็จแล้วไปยังศูนย์บริการเพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้ารวมถึงไปยังท่าเรือเพื่อเตรียมส่งออก โดยจะใช้รถเทรเลอร์ที่สามารถบรรทุกรถยนต์ได้ตั้งแต่ 1 คันไปจนถึง 8 คัน 

5.การส่งรถยนต์ออกไปต่างประเทศ 
ปัจจุบันใช้เรือที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับขนส่งรถยนต์เป็นการเฉพาะ 
ซึ่งสามารถบรรทุกรถยนต์ 1,000 - 6,000 คัน  

*

warmth

  • *****
  • 8012
    • View Profile